NRO ARMY AVATAR NINJA
» Mạng Xã Hội Avatar
» Bắn Súng Mobi Army
» Ngọc rồng Online
» Ninja School Online
» Khí Phách Anh Hùng

Lệnh chát cần biết : 

as10 : auto làm nhiệm vu , up lên lv10 

as20 : auto làm nhiệm vu , up lên lv20 
a20t : auto vào phái tiêu lên lv20 
a20u : auto vào phái kunailên lv20 
a20k : auto vào phái kiếm lên lv20 
a20q: auto vào phái quạt lên lv20 
a20c: auto vào phái cung lên lv20 
a20d : auto vào phái đao lên lv20
 

 

 

 

 

15/12/2021 / 07:50

» GAME ONLINE MỚI
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ