NRO ARMY AVATAR NINJA
» Mạng Xã Hội Avatar
» Bắn Súng Mobi Army
» Ngọc rồng Online
» Ninja School Online
» Khí Phách Anh Hùng

- Xóa stn , skn ở lật hình : xong nvtt sẽ nhận được 50 giấy vụn (300 gv sẽ quy đổi 1 in 2 loại sách ) - Cần câu sử dụng chỉ được đá và kinh nghiệm

- Nhiệm vụ cuối cùng là "nhiệm vụ bất khả thi " lv70 mới xuất hiện ( cái này ae tự trải nghiệm nhé )

- Cách để có yoroi : Tajima 1 viên , nhận thưởng lv10 20 30 40 50 ( tổng 5 viên ) , nhiệm vụ bất khả thi lv70 1 viên.

04/10/2021 / 03:18

» GAME ONLINE MỚI
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ